Partners

ARCH är ett svenskt konsultföretag med fokus på rådgivning i tillväxtföretag: organisk tillväxt som företagsförvärv. Arch kunder är investerare, börsnoterade och privata företag, familjeföretag, riskkapitalföretag samt ägare till dessa, företrädesvis i Norden. Arch erbjuder skräddarsydda värdebaserade lösningar (lönsam tillväxt) inom tillverkning, handel, tjänst, Internet/IT, Hälso- och Sjukvård, Nischade Fastighetsföretag  och Casino/Spel med utvalda partners. ARCH har en gedigen sakkunskap med komplettering av sakkunniga partners. Grunden för verksamheten är kundfokus, kreativitet, kvalitet och integritet.