Agila projektAgila metoder som Scrum i projekt

Agilt eller gantt planeirng i projekt