Hoppa till innehåll

Analys av projektmognad

Projektmognad är ett begrepp som används för att beskriva en organisations förmåga att genomföra projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt och har utvecklat en standardiserad och strukturerad metodik för att hantera projekt, vilket leder till ökad effektivitet och kvalitet i projektarbetet. Det kan innefatta användning av verktyg och tekniker för att hantera projekt, såsom projektplanering, tidsplanering och resursallokering.

För att utvärdera sin egen projektmognad kan organisationer använda olika modeller, såsom Capability Maturity Model Integration (CMMI) och Project Management Maturity Model (PMMM), som ger en strukturerad ram för att bedöma organisationens förmåga att genomföra projekt på ett effektivt sätt och identifiera områden där förbättringar kan göras.

Genom en digitalisering av projektkontoret befinner sig  en organisation direkt på nivå 3 med en väldefinierad styrning. Nivå 4 nås genom en kombination av förändringsledning och att chefer är konsekventa med att endast acceptera beslutsunderlag och progressrapportering genom digitaliseringens IT-stöd.

Nivå 5, ständiga förbättringar, kräver mätning av KPI:er som kan jämföras mellan avdelningar och affärsområden. Sådana KPI:er utgörs t.ex. av resurs- respektive projekteffektivitet. Metoden PDCA, som bl.a. används vid Project Excellens Preparation är ett exempel på hur man kan arbeta med ständiga förbättringar.

Med digitalisering och självutvärderning

Med självutvärdering mot kontrollfrågor får varje projektledare ansvar för sitt eget arbete med dessutom en kraftfullt lärande effekt. Förutom att det direkt gynnar den egna kompetensen kan en projektledare ligga steget före projektkontorets granskning. Det brukar vara extra motiverande och projektkontorets granskning blir i stället ett tillfälle till att glänsa och få sin kompetens bekräftad.

En digitalisering i form att ett verktygsstöd med en inbyggd projektmodell gör traditionella projektledarutbildningar i projektstyrning överflödiga. Nu lär man sig genom att göra jobbet med inbyggt stöd samt med stöd av en förändringsledare med projektledarkompetens.


Exempel på redovisning av en projektmognadsundersökning. Två saker att notera. Det ena är att projektledare och högre chefer ha en större tilltro till den egna projektmognaden än chefer för projektkontor. Det andra är att skalan enbart täcker in nivå 3. Nivå 3 innebär att styrningen är definierad. Nivå 4 innebär att en definierad styrningen också används.