Hoppa till innehåll

Projektkontor som en tjänst

Ln4 Solutions med partners kan utgöra ert projektkontor som en abonnerad tjänst till fast pris. Detta innebär ingen övergripande administration för er eller överhuvud ingen egen tid annat än för de uppgifter som en chef har.

Eftersom ett projekt­kontor inte vara styrande och heller inte ska ha något chefsansvar. Uppgiften är att säkerställa att alla besluts­underlag är kompletta och korrekta. Detta inbegriper all projektplanering och uppföljning tillsammans med planerad resursanvändning i balans med tillgång på resurser och linjearbetet. Vidare ska ett projektkontor se till att ledningsfunktionen har tillgång till analyserade och korrekta data inför sina beslut. I tjänsten ingår att träna alla chefer och beslutsfattare att uppfylla sina roll som styrande. Med den transparens som molntjänsten LeanFour TP3 ger behövs inget micro management utan kan med full tillit tillämpa egenledning.

Uppgiften att få en balanserad och optimal verksamhet utgår från att ha transparens över utbud av resurstimmar och kontroll över beslutad efterfrågan. Utbudet av arbetstid och kompetens erhålls genom att summera över alla personer och deras individuella arbetstidsavtal och de kompetenser som behövs i verksamheten. Efterfrågan utgår från affärsområden och budget för deras respektive portföljer och linjeverksamheter. 

LeanFour™ TP3 har en dataarkitektur som speglar hur en organisation i realitet alltid måste vara organiserad. Två saker utgör hörnstenar. Det är Pengar och Timmar. De är båda lätta att hitta och beskriva i ett affärsområde. Affärsområdet styr genom strategiska portföljer vilka ges en budget. Detta exemplifieras på ett bra sätt hos SAFe med dess Lean Portfolio Budget med dess periodiska styrning och fördelning mellan initiativ/projekt/värdeströmar .nvändsv portföljer med initiativ och ger även kontroll över medarbetare, deras arbetstid och beläggning. Det är dock två olika roller och ansvar. Enklast skiljs dessa åt genom att tillämpa interndebitering.