Hoppa till innehåll

Vi erbjuder faktabaserad styrning och transparens

De flesta organisationer kan vara betydligt mer effektiva än idag. En ny rapport från SNS avfärdar tillitsbaserad styrning till förmån för faktabaserad planering och uppföljning.

Den molntjänst som Ln4 Solutions erbjuder utgör en applikation som kombinerar ett BI-system med ett PSA-system. I applikationen skapas en virtuell organisation där alla ansvar för beläggning, affärsområden och kostnadsställen framgår och redovisas. Informationen i systemet täcker in all arbetstid och därmed all verksamhet. Varje arbetstimme tillhör en person som i sin tur tillhör ett kostnadsställe, vilket tillhör ett affärsområde. Användningen av varje timme planeras till ett initiativ som i sin tur ingår i en portfölj vars budget tillhör ett kostnadsställe som ingår i ett affärsområde.

Principen är att till skillnad från att planera aktiviteter med resurser i stället planera medarbetarnas arbetstid med uppgifter från projekt med budget.

Vårt uppdrag

Vi erbjuder att skapa och utgöra ert PMO

Projektkontorets uppgift är att definiera hur styrning, rapportering och uppföljning ska göras samt att se till att organisationen också tillämpar denna styrning. Molnapplikationen har alla grundläggande metodramverk för projekt digitaliserad vilket innebär projektmognad på nivå 3. Med förändringsledning kommer ni snart att vara på CMMI nivå 4. Molntjänsten inkludera de vanlig projektramverken som PPS och PRINCE2 men även agilt och SAFe. ’Learning by doing’ är vår ledstjärna för att få er på banan och ni kan när som helst ta över ledarskapet själva.

Våra löften

  • Full kontroll över resurskapacitets- och beläggningsplanering mot projekt inom sex till åtta veckor. Dessutom namn på alla ansvar och kostnads-ställen
  • Inom fyra till sex kalendermånader kommer alla projekt tillämpa styrning och progressrapportering enligt ISO21500

Georg Silber

VD
georg.silber@Ln4solutions.com
Mobil: +46 708 502 191

Fredric Fredricson

Utvecklingschef
fredric.fredricson@Ln4solutions.com