Hoppa till innehåll

Mät er Resurseffektivitet

Vi bjuder på en kostnadsfri mätning av er resurseffektivitet. Ytterst handlar det om att planera beläggning av arbetstid med betalda timmar vilka kommer från projekt och verksamhet som har budgeterade timmar. En budget visar hur ett projekt är värderat av en ’kund’.

Det är ofta illa ställt med att utnyttja befintliga arbetstid hos egna resurser till ett värdeskapande arbete. Ofta överarbetas ett projekt med arbetstid utan extra betalning vilket förhindrar att arbetstid kan användas till ett projekt där man får betalt.

Undersökningar redovisar ett slöseri på 2-3 timmar per dag och person det blir 400-500 timmar per resurs och år i ineffektivitet och bristande användning till nyttovärden. En analys av gapet mellan effektiva fullt debiterbara timmar och budgeterad produktivitet kan genomföras med enkla medel.