Hoppa till innehåll

Portföljstyrning

Begreppet portföljstyrning används på lite olika sätt. Den enklaste tillämpningen är att överblicka de projekt som beslutas på en högre ledningsnivå. Här finns det en svag koppling både till budget och resursbeläggning, vilken beror på hur det enskilda projektet just nu är planerat.

Riktig portföljstyrning uppnås däremot vid Lean Portfolio Budget där tillåten resursanvändning styrs av en periodisk fördelning av resurser på ingående initiativ och värdeströmmar.

Budskapet i Lean Portfolio Budget är att portföljen har en fix budget och fördelar den på de ingående initiativen. Vid värdeströmmar omprövas fördelningen för kommande perioder med ett valt intervall med en prioritering efter det som för tillfället generar bäst värde. En stor fördel med detta är att Resursplaneringen blir väldigt stabil. Bästa effekten uppnås genom att bilda arbetslag (team) vars kapacitet planeras mot portföljens budet och periodisering. Då går det till exempel att hantera medarbetare som slutar och ersätts av nya utan att tempot för portföljens initiativ påverkas.

Bilden visar det strategiska sambandet mellan portföljens strategiska mål och dess nyttoeffekt. Organisationens budget fördelas på portföljer och därmed dess andel av resurskapacitet från organisationens team. Med detta upplägg blir det enkelt att balansera resurser och efterfrågan både på kort och lång sikt.

Nyckelresultaten för portföljens strategiska mål måste återfinnas som effektmål hos något initiativ i portföljen med lösningsartefakter. ART ges en tidtabell med stationer likställt med den vanliga milstolpsplaneringen med sin tidpunkter och leveransinnehåll vid varje station.