Hoppa till innehåll

Projektuppföljning

I LeanFour™ redovisas varje uppdrag med full transparens med ett intuitivt dartdiagram. Med en enda bild redovisas planering, kostnad och leveranser med relation till en baselineplanering så att avvikelser kan upptäckas tidigt. 

dartdiagram

Uppföljning av projekt på portfölj- och ledningsnivå kan göras både enkelt och exakt utan att belasta en projektledare nämnvärt i onödan. Den faktabaserade redovisningen är helt automatisk tack vare källrapportering för aktuellt utfall och fortsatt planering av de medarbetare som arbetar i projekten. Det projektledaren behöver göra är enbart att ge enkla svar på de parametrar som portfölj- och ledning vill ha svar på och som kan variera beroende på portföljens i syfte och innehåll. Grönt visar att projektledaren har full kontroll. Gult visar på brister som kommer vara åtgärdade till nästa genomgång och Rött betyder att projektledaren behöver hjälp av sin chef eller styrgrupp