Hoppa till innehåll

Initiativstyrmodell

Styrmodell för Initiativ

Projekt är en komplex hantering med flera beslutsnivåer och parallella arbetsflöden. Beslutsmodellen i Solutions for Teamwork® hanterar hela beslutet från initiativ (förbättringsprojekt) till nyttorealisering. Modellen är konstruerad för att hantera små uppdrag såväl som stora projekt. Modellen stödjer även det faktum att arbetet i ett projekt ofta fördelas på flera team vars arbete också måste vara planerat och redovisas, men där varje team ändå kan arbeta med sinsemellan olika tekniker.

soft-projektmodell

Processen för att tillämpa initiativets styrmodellen är implementerad i programvaran LeanFour™ där de möjliga besluten i varje läge framgår och besluten loggas med sin motivering.