Hoppa till innehåll

Governance

 

Governance innebär att ledningen för en organisation utövar sitt ansvar att styra och följa upp sin verksamhet baserat på verifierade data. Ln4 Solutions har utvecklat ett helt nytt sätt att klara av att införa projektkontor och att kontrollera projekt genom ramverket Solutions for Teamwork® (SofT™) som är framtagen för att medge en lättare planering och ha en enklare rapportering. Vi kallar våra konsulter PT (personliga tränare), precis som på gym visar de hur arbetet går till och allteftersom vanan inträder minska behovet av stöd efter ett tag.
Vi erbjuder ett fortsatt åtagande genom att organisationer som använder molntjänsten LeanFour kan outsourca sitt projektkontor.

De roller som återfinns hos alla matrisorganisationer visas i bilden med sina respektive ansvar. Hos växande organisationer blir det ofta problem vid plus 15 – 20 personer. Antingen delas verksamheten upp till isolerade affärsområden med egen personal s.k. Silos, men bättre är att skapa en matrisorganisation med uppdelat ansvar för projekt och portföljer samt ansvaret för resurskapacitet och beläggning. För att optimera nyttan och intäkterna av investeringen i personal bör man tillämpa interndebitering. Med LeanFour TP3 går det enkelt att modellera olika matrisorganisationer och portföljstyrning.

En komplett lösning klaras inom 6 kalenderveckor med vår programvara som också utgör ett virtuellt komplett projektkontor.