Hoppa till innehåll

Tjänsten PT till projektledare

Ett nytt sätt att komma igång med effektiv projektstyrning – ett projekt i taget eller alla vid införande av ett komplett projektkontor. Notera gärna att det inte behövs några traditionella kurser utan ’undervisningen’ sker genom ’Learning by doing’ med stöd av dokumentation och korta instruktionsvideor samt direkt stöd från en projekt-PT.

En ’Personal Trainer’ (PT) tillhandahåller rätt utrustning och fyller flera roller, bl.a. som:

 • Mentor och instruktör som lär ut och förklarar.
 • Coach som ger återkoppling och utmanar.
 • Förändringsledare som hjälper omgivande organisation och chefer att förstå sin roll som partner och stöd till projektledare.
 • Följande moment ingår i utbildningen som tillämpas på ett verkligt och beslutat projekt
 • Inventering/komplettering av projektdirektivet.
 • Upprätta en basplan och resursplanera enligt basplanen.
 • Definera effektmålen, intressenter och leveransartefakter.
 • Projektekonomi uppdelad på tid- och omkostnader samt prognos.
 • Status- och progressrapportering med trafikljus och KPI:er.
 • Aktivitetsplanering med Gantt- och Kanbanteknik.
 • Riskinventering enligt miniriskmetoden och ROAM-modeller.