Hoppa till innehåll

Projektverktyg och resursplanering
för högre effektivitet och lönsamhet

Välj Ln4 Solutions som partner!

PT för projektledare

Med tillgång till en personlig tränare kan varje junior projektledare snabbt hantera projektplanering och redovisning enligt ISO21500som en senior projektledare. Vår PT har de projektsystem som projektledaren behöver använda.

Resursägarens fördel

För att kunna vara ansvarig för sina resurser engagemang och beläggning måste varje linjechef kunna ha en samlad bild i realtid för varje person med direkt koppling till planerat deltagande till projekt eller team. Den bilden finns i LeanFour™ TP3

Interim projektkontorschef

Utan att ni själva blir belastade av processer eller administration. Vi på Ln4 Solutions sköter allt praktiskt med varje roll som ska lämna information digitalt. Låt oss hantera ert projektkontor som en service. Vi använder vår egenutvecklade programvara.

Projektmognadsanalys

Saknas projektmognad är verksamheten utan en genomgripande konsekvent styrning. Vår analys redovisar graden av av styrning för varje enskilt projekt. Vilket gör att förbättringsarbetet kan göras med laserprecision av en PT.    

Proof Of Concept

En POC kan utgå från ett eller ett par projekt alternativt att de resurser som arbetar med projekten själva planerar beläggningen av sin arbetstid på befintliga projekt. Bottom up skapas sedan en spegelbild av organisationen i LeanFour™ TP3.

Projektledarens fördel

Med LeanFour™ TP3 har projektledare ha full överblick av utfall och progress hos sitt projekt, kan visa en planering att slutföra sitt projekt enligt projektstandarden ISO21500 med en enkel resursplanering och all data kring projektets mål.

Egenledande medarbetare

Med digitaliseringen av projekt- och resursplaneringen i LeanFour™ TP3 kan varje medarbetare själv planera sin beläggning genom att planera sitt deltagande i projekt och team. Varje person kan dessutom boka bort semesterdagar som planerbara samt hålla koll på sin flex- och kompensationstid.  

När värdet skapas av individer

Resursplanering är nyckeln till att lyckas styra en verksamhet genom projekt.
LEAN är att motverka slöseri med värdeskapande resurser. Hos många projektorganiserade verksamheter (även agila) utgör slöseriet 2 – 3 arbetstimmar för varje person varje arbetsdag.

Solutions for Teamwork®

Är vår egen projektmodell som är gratis och helt digitaliserad i projektverktyget. Även andra projektmodeller och ramverk som PRINCE2 och PPS (kräver licens) ingår digitaliserade. Digitaliseringen innebär att de word-mallar som utgör styrdokument istället dyker upp som formulär kopplade till databasen.

Förbättra effektiviteten och produktivite­ten

Tjänster från Ln4 solutions AB syftar till att förbättra effektiviteten och produktivite­ten hos resur­ser som arbetar I projekt. Ett innovativt tänkande och ett nytt paradigm ger en kraftig förenk­ling av resursplanering och beläggning av resurser inom budget och betalda uppdrag. PMOaaS är ett projektverktyg med metoder som är anpassade efter dagens medarbetare som kräver ett nytt sätt att arbeta och vill vara delaktiga vid planering av sin tid och sitt arbete. Upp­följning­en måste vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt samtidigt som chefer blir avlastade all planering.

Ln4 Solutions erbjuder en kostnadsfri effektivitetsanalys utifrån era data.

ff

Ln4

Komplett PMO-service

Ln4 solutions med partners erbjuder ett komplett ansvarstagande för resursplanering och upp­följ­­ning av projekt och tjänstetid. Tjänsten kan utföras I samverkan med kundens egen personal eller som en extern outsourcing. Upp­följning­en måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder, system och projektverktyg för att kontrollera projekt.

Låt oss gör er verksamhet mer lönsam med tjänster som interim PMO-chef och PT för projektledare


+46 708 502 191

info@Ln4solutions.com

Larsbodavägen 59, SE-12341, Farsta