Hoppa till innehåll

Tjänster

Ln4 Solutions AB erbjuder tjänster och programvara för att skapa ordning hos organisationer som vill använda styrning av sin verksamhet genom att tillämpa projekt.

  • PT till projektledare

Utbildning i projektstyrning med tillämpning på projektledarens riktiga projekt. 

  • Tjänsten projektkontorsfunktion som en SaaS

Skapar en strukturerad och etablerad organisation av entreprenörsstyrda företag.

Ger full transparens till styrelser och investerare om pågående projekt och verksamhet.

  • Due Diligence: Support till Styrelse och finansiärer genom att redovisa en transparent bild av den verksamheten.

Organiation: Finns affärsområden, kostnadsställen och portföljstyrning?

Status på pågående projekt.

Resurseffektivitet och produktivitet samt planerad betald beläggning.  

  • Analys av projektmognaden: Ad hoc, Definierad eller Tillämpad?

Denna analys görs per projekt.

  • Analys av Resurseffektivitet: Hur stor andel av arbetstiden som används till värdeskapandet?

Planerad och använd tid som används för budgeterade värdeändamål.

Vårt löfte är:

  • Full kontroll över resurskapacitets- och beläggningsplanering mot projekt inom sex till åtta veckor.
  • Inom fyra till sex kalendermånader kommer alla projekt tillämpa styrning och progressrapportering enligt ISO21500
tjänster

Ovanstående diagram utgör ett exempel på utgångspunkt och målsättning för förbättringsarbetet som, leder till ökad projektmognad.