Hoppa till innehåll

Referenser

/

Innan vi skaffade Ln4 sökte vi efter ett ”projekthanteringsverktyg” för att hålla ordning på våra förvaltningsobjekt, projekt och uppdrag, resurser och tidrapportering. I Ln4 hittade vi det vi eftersökte samt mycket mer.

Ln4 löser vårt behov för flera olika delar. Vi använder systemet framför allt för
  *   Portföljhantering
  *   Planering och uppföljning av förvaltningsplaner, uppdrag, projekt
  *   Budgetuppföljning och prognos
  *   Uppföljning av effektmål och leveranser för förvaltningsobjekt, projekt
och uppdrag men även för olika framtagna strategier
  *   Resurshantering, beläggning, planering i uppdrag, tidrapportering,
kostnad för resurser
  *   Statusrapportering

Ln4 kan enkelt anpassas efter de behov man har. Vi har t ex PPS som projektmodell och det finns inbyggt stöd för dess processer. Enkelt att använda, tillmötesgående och tillgänglig leverantör och möjlighet till egna anpassningar.

“LN4 is a very pleasant organization to work with. We were looking for a new scheduling tool, our old one was getting outdated regarding changed privacy regulations. Because of the size of the company behind that former tool, we often had to wait long before our questions/ issues were addressed.

Ln4 is a company with very short lines. We usually get a quick reply that our questions are under investigation and the actual solution is also within days, depending on the complexity of course.
The basis of LN4 is well thought out, very intuitive to use and therefor user friendly. LN4 developed some extra features for us, like a visual planboard with drag and drop possibilities and an alert system for labor law violoation (that would be easy to adjust when laws or regulations within our company change).
I was guided throughout the building of our database. By explaining how we organise the work and by answering questions from LN4, they got a good sight on how we should structure the system for our specific company. Once ready it is very easy to show to new user.

In short; LN4 is a highly service orientated company with lots of knowledge on the subject of project management and scheduling. I am happy they came on our way!”

Georg Silber, Ln4 solutions has been a supplier to me for many years and has supported me and my assignments with knowledge, experience and system solutions that include, portfolio, programs, and project management. The most recent assignment included resource, delivery planning and follow-up in the logistics area for a customer in the aviation industry.
Georg is a very seasoned and experienced executive exhibiting both breadth and dept. With an inspiring commitment and leadership, he has always unreservedly been a speaking partner supported me in many my challenges over the years. It is very satisfying to be able to give him and his systems solutions my highest recommendations.

Please don’t hesitate to contact me for more information if needed.

ronny.ideskar@admin
cell: +46 73 511 19 62

Som konsult hade jag ett utarbetat sätt att ta mig an mina projekt, med stor hjälp av Excel. När jag i ett nätverk träffade Georg Silber som berättade om Ln4, bestämde jag mig för att testa. Med Ln4 verktyget och Georg som PT visade det sig att inte bara fick jag bra översikt över mitt projekt utan också värdefull input. Något jag upptäckte att jag saknat som egenföretagare arbetandes i projekt mot större företag. Nu har jag både ordning och reda i mina projekt och ett riktigt proffsigt bollplank att tillgå.

Med LeanFour och min projektledarPT kan jag

  • Sluta använda min excelsnurra och istället arbeta helt digitalt med tidtagarfunktionen.
  • Genom att lägga in budget och total arbetstid för projektet se hur jag ska fördela timmar och kostnader för att arbeta lönsamt inom kundens budgetram.
  • På ett enkelt sätt visa min kund hur projektet fortskrider och vad som händer med tidsplan och kostnader om nya uppgifter adderas efter hand.
  • Använda utdrag ur Ln4 som följesedel/bilaga till min faktura så att kunden ser exakt vad de betalar för.
  • Få bra feedback och inspel från min PT för att ytterligare vässa mitt arbete mot ett önskat resultat.
Kontakt:  malin@malincarrick.se Hemsida: https://malincarrick.se/

Under min tid som projektledare inom stålkoncernen Outokumpu drev jag ett omfattande SAP-projekt där målet var att få samtliga säljbolag och de säljavdelningar som jobbade direkt från stålverken att jobba med ett system (SAP) och med gemensamma processer. Jag tog över ett havererat projekt som sprängt alla budgetramar och det fanns ingen klar prognos hur mycket som återstod i tid eller resurser för att kunna nå målet. I det läget tog jag hjälp av Georg Silber och med hans hjälp fick jag utomordentliga verktyg för att:

  • Strukturera aktiviteter för att nå mål och delmål.
  • Balansera aktiviteter mot resurser för att få fram realistiska planer
  • Följa upp projektets progress och på ett enkelt och klargörande sätt se var problemen låg och en bra uppfattning om orsakerna

För mer detaljer och ytterligare information står jag till ert förfogande.
Jan Värmon
jan@varmon.se