ProjektkontorDet här är vad vi gör

Är din uppgift att verka i ett projektkontor som blir beständigt, respekteras och gör skillnad för att det ger ett kraftfullt stöd till projektledare, portföljägare, resursansvariga linjechefer? Vill du kunna ge verksamhetens beslutsfattare korrekt information och beslutsunderlag?  Kursen omfattar hela spannet från portföljstyrning och projekt med resursplanering av initiativ till uppföljning av nyttorealiseringen. Kursen är omfattande men förutsätter ändå inte att du behärskar allt om projektmetoder och modeller. Du kommer lära dig det som behövs under kursen och informationshanteringen i modellen guidar i tillämpningen.

Kursen baseras på metodramverket Solutions for Teamwork® och boken ”Effektiva Resurser med Lean och Agila Projekt”. Det blir flera belysande övningar med applikationen i ”Projekt i Excel” och en programvara för projektkontor. (Boken och applikationen ingår i kursdokumentationen.) Vid varje kurstillfälle är det högst 10 deltagare. Kursen omfattar 2+1 dag. Ta kontakt för närmare information om kurstillfällen och priser. Kursen kan även erbjudas internt och med anpassat innehåll.

Kursprogram Projektkontorsskolan

initiativstyrmodell