Hoppa till innehåll

Learn More

Idag är många organisationer ineffektiva i onödigt stor utsträckning. Det är inte ovanligt med en reell effektivitet på en bit under 50 procent mot de närmare 80 möjliga, trots extra semester och frikostigt med utbildning.

Vid tjänsteproduktion är det arbetstimmen – rätt använd som utgör värdeskapandet. Det kan finnas olika syn på värdeskapande, men den tydligaste definitionen är ett resultat som är direkt fakturerabart eller använd tid som kan bokföras som en tillgång (investering) i en bokföring. Beräkningen av värdetimmar baseras på att en timme måste ligga inom budget för att räknas. En stor del av ineffektivitet är brist på en resursplanering som är känd av medarbetare för egen del och på daglig basis samt brist på att använda arbetstiden i planerad omfattning för olika ändamål när den finns. Detta avslöjas enkelt genom en att jämföra planeringen av ett upparbetningstempo med verkligt redovisad tid. Enbart en enkel resursbeläggningsplanering som också blir verklighet och rapporteras ger en väldigt stor lönsamhetsförbättring jämfört med att inte ha denna typ av planering.