Hoppa till innehåll

PULS-tavla

Digitaliserad PULS-tavla med LeanFour™

Den digitala PULS-tavlan erbjuder en utökad funktionalitet jämfört med en fast tavla och ingen administration annat än projektledarnas egna uppdateringar.

2015-07-10_15-29-35

Fördelar med en digital PULS-tavla

  • Varje portfölj har en egen PULS om konfigureras individuellt.
  • Varje PULS har en anpassad uppsättning av faktorer (ansikten) respektive val av värden, parametrar och KPI:er.
  • Portföljens innehåll och inbördes prioritering bestämmer presentationen, ingen övrig administration eller städning.
  • Varje faktor har sin egen uppsättning statuslägen (ansikten).
  • Övergångar mellan faktorernas status kan programmeras för att synliggöra hur aktualiteten urholkas och försvinner.
  • Till varje faktor hör möjligheten att skriva daterade kommentarer med länkning etc.
  • Status på riskbilden kan visas baserat på olika trösklar.
  • Godkännandestatus för resursplaneringen visas.
  • Vid genomgångar och PULS-möten kan ett enskilt projekt highlightas.
  • Under genomgången kan man gå direkt på djupet på varje projekt. Dels till projektets egen PULS, eller öppna projektets egna dialogrutor med tillgång till varje detalj.