BloggInlägg och tankar i och kring styrning av projekt och resurser

Frågan är – behövs det ytterligare ett system för projekt?

Ett svar är nej inte för projekt kanske, men däremot att resursledning i portf­öljsam­man­hang (RPM – Resource Portfolio Management) saknas. Dagens prog­ramsystem för projekt­plane­­ring och projektportföljer är skapade för att plane­ra projektets WBS dock med bristfällig möjlighet till projektuppföljning och begrän­sade möjligheter till portföljstyrning. Möjligheter att optimera resursanvänd­ning och ut­vär­dera effektivitet i resursanvändning har fallit… Läs mer

Alla vill prata Lean idag.

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.[1] Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete’ (ref. Wikipedia). Hur ska man uppfatta Lean när det gäller projekt i matrisorganisationer där huvuddelen… Läs mer