Hoppa till innehåll

Interndebitering & LEAN

Interndebitering verkar för en LEAN kapacitetsplanering. LEAN ska motverka slöseri av kapacitet. I många projektorganiserade verksamheter (även agila) motsvarar slöseriet 2 – 3 arbetstimmar av varje person varje arbetsdag. (Nej – Lean innebär inte att optimera flödet, annat än vid… Läs mer »Interndebitering & LEAN

Nyckeltal för lönsamhet

Har ni koll på företagets nyckeltal? Finns det utrymme för bättre lönsamhet? Borde ditt företag ha en bättre lönsamhet? Känns företaget lite rörigt och är det oklart med ansvar för kapacitetsplanering respektive styrning av projekten? Det finns ett avgörande nyckeltal… Läs mer »Nyckeltal för lönsamhet

KPI för kvalitetssäkring

LeanFour™ står för Resursplanering, Digitaliserad projektstyrmodell och Portföljstyrning Den nya releasen har en integrerad kvalitetssäkringsfunktion. En modell och ett verktyg ger möjligheten att tillämpa framgångsrika tekniker men säkerställer inte att de används. Vi vet att projekt som tillämpar de framgångsfaktorer… Läs mer »KPI för kvalitetssäkring

Kan man planera projekt utan arbetsnedbrytning till aktiviteter?

Det finns som bekant många aspekter på orsaker till att projekt fallerar eller bara blir försenade. De bakomliggande orsakerna är en mångfacetterad historia där det finns många olika åsikter. Men klart är att affärsinriktade och ”kundorienterade” projektledare lyckas bättre. Förseningar… Läs mer »Kan man planera projekt utan arbetsnedbrytning till aktiviteter?

Frågan är – behövs det ytterligare ett system för projekt?

Ett svar är nej inte för projekt kanske, men däremot att resursledning i portf­öljsam­man­hang (RPM – Resource Portfolio Management) saknas. Dagens prog­ramsystem för projekt­plane­­ring och projektportföljer är skapade för att plane­ra projektets WBS dock med bristfällig möjlighet till projektuppföljning och… Läs mer »Frågan är – behövs det ytterligare ett system för projekt?