Hoppa till innehåll

PL – ensam i sadeln

Är du projektledare och vill veta mer om hur du går från att vara osäker i din roll som projektledare till att vara proaktiv och säker i sadeln?

Det är stor skillnad på att leda ett stort projekt med många delprojekt där det mer handlar om kommunikation och mänskligt ledarskap och att vara en delprojektledare eller leda ett ’vardagsprojekt’ på en utvecklingsavdelning. Det är i dessa projekt som det värdeskapande arbetet sker för att leverera de artefakter som är målsättningen i små som stora projekt för att understödja det övergripande effektmålet.

Förutsättningarna för projektledare på denna konkreta nivå har ofta överraskande dåliga förutsättningar för att göra och förankra ett planerat genomförande – både avseende resurser och de resultat som utgör förutsättningarna för effektmålen bakom projekten. När samtliga delprojekt kan avläsas på samma sätt baserade på samma metadata och på samma format blir progressrapporteringen för hela det stora projektet en ren aggregering av data till ett verkligt beslutsunderlag för huvudprojektledaren.