Hoppa till innehåll

Interndebitering & LEAN

Interndebitering verkar för en LEAN kapacitetsplanering.

LEAN ska motverka slöseri av kapacitet. I många projektorganiserade verksamheter (även agila) motsvarar slöseriet 2 – 3 arbetstimmar av varje person varje arbetsdag.

(Nej – Lean innebär inte att optimera flödet, annat än vid tillverkning för att optimera maskiners kapacitet.)

’Gratis resurser’ är en av orsakerna till denna ineffektivitet. Det andra misstaget i samband med att skapa team är att dra det för långt genom att dedicera teamet till en portfölj och dessutom spekulera i att teamledaren ska ta över linjechefens roll. Det är att vrida klockan minst 20 år tillbaka genom att återskapa silos med ”mina resurser som vi själva behöver”.

Så behöver det inte vara – med transparens genom digitalisering är enkelt att skapa en virtuell organisation där strategisk ledning och egenledning går i takt. Med interndebitering är det fullt möjligt att optimera resursanvändningen. Det innebär inte bara effektivisering utan ökar även motivationen genom den ’game’ effekt som automatiskt uppstår på alla nivåer. På samma sätt som i golf där även jag, med mitt handikapp på 30,2 är nöjd när jag lyckas spela på mitt handikapp!

Paradigmskiftet: Planera optimal kapacitetsplanering med projekt eller Lean Portfolio i stället för att planera projekt med resurser.