Hoppa till innehåll

KPI för kvalitetssäkring

LeanFour™ står för Resursplanering, Digitaliserad projektstyrmodell och Portföljstyrning

Den nya releasen har en integrerad kvalitetssäkringsfunktion. En modell och ett verktyg ger möjligheten att tillämpa framgångsrika tekniker men säkerställer inte att de används. Vi vet att projekt som tillämpar de framgångsfaktorer som mäts i projektmognadsundersökningar slutförs säkrare. Projektledare blir mer motiverade att tillämpa verktygets möjligheter om checklistor kan anpassas till det aktuella projektet och avprickningen synliggörs och blir bekräftad.

Den nya funktionen ger ett KPI som visar i vilken utsträckning detta sker samtidigt som checklistans utformning och punkternas krav på nivå tydliggörs på motsvarande sätt som vid projektmognads­undersökningar.

En integrerad kvalitetssäkring

  • Bidrar till fler lyckade projekt
  • Skapar transparens
  • Vägleder projekthanteringens nivå
  • Stödjer projektledare
  • Är ett ”Early Warning” systemqa-index-nyhetsbrev