ProgramvaraLeanFour™ P3 PSA Solution

LeanFour™ P3 PSA Solution

LeanFour™ P3 PSA Solution är en molntjänst för effektiv planering och uppföljning av tjänste­produktion som bedrivs i projektform. P3 står för: projekt, program och portfölj. PSA står för: Professional Service.

2016-02-08_08-15-15

Användningsområden, funktioner & egenskaper

 • Projektkontor
 • Projektledarens verktygslåda
 • Organisationsmodell
 • Resursplanering
  • Resurskontrakt
  • Service Level Agreement
  • Tjänstekategorier
  • CV, Kunskaper o färdigheter
 • Governance
  • Portföljindelning
  • Organisationen
 • Portföljstyrning
 • Beläggningsplanering
 • Projektmodell
 • Effektmål
  • Värdeleveranser
 • Malldokument laddas upp
  • Blir ifyllda från databasen
 • Business Case
  • Timtariffer
  • Inköp
  • Debitering
 • Alla språk
 • Alla valutor
 • Nyttorealisering
  • Nyttoregister
  • Följer E-delegationens rek.
 • Ledningsinformation
  • Bubbeldiagram
  • K3 rapporter
 • Kanbantavla
  • Agila team
  • Linjearbetsuppgifter
 • Tidrapportering
  • Flex-, komp-, semester
  • Lönespec. till HR/lönesystem
 • Schemaplanering 24/7
  • Arbetspass
  • OB-, övertidsersättning
  • Personalliggare
  • iCalender
 • Earned Value Management
 • Dokument – repository
  • Till projekt och portföljer
 • HR-funktioner