Hoppa till innehåll

Videos

Resursplanering av ett uppdrag inom ramen för en projektmodell

Videon visar hur resursplaneringen utgår från ett projektdirektiv där ramarna för uppdraget redan är fastställda med tillämpning av en styrmodell.

Proof Of Concept

Videon visar hur en databas med en verksamhets pågående projekt och resursanvändning  kan skapas genom att importera data från tidrapporteringssystemet. Pågående projekts beläggning kan sedan enkelt simuleras genom att även läsa in projektens ramar. Även prognosen för projektets kostnader av tid visas när tariffer lästs in. Totalkostnadens prognos kan sedan även avläsas genom att läsa in utfallande kostnader från ekonomisystemet kompletterat med återstående planerade kostnader.