Projektverktyg och resursplanering för högre effektivitet

Ln4 Solutions – Effektiv resursplanering

Ln4 Solutions AB:s tjänster syftar till att förbättra effektiviteten och produktivite­ten hos resur­ser som arbetar i projekt. Ett innovativt tänkande och ett nytt paradigm ger en kraftig förenk­ling när det handlar om resursplanering och redovisning av resurserna. System, projektverktyg och metoder är anpassade efter dagens medarbetare som kräver ett nytt sätt att arbeta och vill vara delaktiga vid planering av sin tid och sitt arbete. Upp­följning­en måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder och system för att kontrollera projekt.

Ln4 Solutions med partners erbjuder ett komplett ansvarstagande för resursplanering och upp­följ­­ning av projekt och tjänstetid. Tjänsten kan utföras i samverkan med kundens egen personal eller som en extern outsourcing. Upp­följning­en måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder, system och projektverktyg för att kontrollera projekt.

Lättanvänd programvara

Många mjukvaror blir en besvikelse då användare inte hittar sin motivation och mening med att använda det. För att tackla problemet så är vyerna i LeanFour™ utformade för att stödja varje person i sin roll. Den digitalisering som molntjänsten innebär gör att varje person stöds i sin roll och samverkan i den gemensamma molntjänsten och bara behöver kunna sin del av helheten men ändå blir hela jobbet gjort.

Arbetet görs av och i Team

Medarbetare i moderna organisationer arbetar med team i projekt. Detta sätt att organisera och fördela arbetet ställer andra krav på informationshanteringen än vad traditionella system gör möjligt. Planering handlar om att alla kan få komma till sin rätt genom att bidra fullt ut med hela sin tjänstetid och kompetens. Principerna för Lean kan lättare tillämpas genom att man arbetar agilt i team. LeanFour™ har den informationshantering som stöder varje medarbetare i sin roll på daglig basis.

Solutions for Teamwork®

Solutions for Teamwork® är ett ramverk och en modell som säkerställer effektivast möjliga hantering av projekt och resurser. Modellen innefattar tillämpningen av tekni­ker och metoder som brukar ingå i certifieringar som PMP, IPMA, PRINCE2 etc. Speciellt utmärker sig ramverket genom sin modell för resursplanering som utgår ifrån Lean och uppgiften att säkerställa full kontroll av resursanvändning och beläggning gentemot projekt och organisation.

Hur svårt kan det vara?

”Det nya svarta… – det måste få ta några år….”. Det har sagts många gånger under mina mer än 30 år inom metoder och verktyg. Men hur svårt kan det vara? Det är i själva verket en enkel logistik av timmar i en struktur. Processerna blir tämligen självklara när information och ansvar tydliggörs genom att alla relevanta data finns i en och samma databas. Låt oss hjälpa till att skapa transparens och synliggöra allt mellan projekt och resurser. Inom 6 månader är det klart. Vi har kunskapen, tekniken och modellerna men framför allt den programvara som behövs. Vi levererar det vi lovar, lita på det.

Georg Silber,     Vd och grundare av Ln4 Solutions AB

Projektverktyg

Projektverktyg från Ln4 Solutions kan användas till en mängd olika ändamål. Det kan användas för att projektgruppen ska kunna dela information och dokument på ett smidigt sätt.

Här är några områden där du kan få hjälp av projektverktyg:

Arbetsplanering och uppföljning. Låt projektverktyget hjälpa dig att skapa en plan med arbetsuppgifter och deadlines. Med ett projektverktyg kan du på det sättet ha överblick över hur allt fortlöper mot planen.

Dela dokument online. Ni kan komma åt all projektinformation via internet, var ni än är. Inget onödigt klippande och klistrande för att sammanställa olika personers ändringar. Man kan även komma över tidigare versioner.

Hantera ärenden och förslag på ändringar. Med hjälp av projektverktygets ärendehantering kan du hantera ändringar, felrapporter och annat som dyker upp under arbetets gång. På det viset får du en överblick över vad som behöver göras.

Planering och bokning av möten. Med hjälp av ett mötesverktyg kan du snabbt få ut en mötesförfrågan med förslag om tider. På det sättet kan du med hjälp av ett projektverktyg få överblick på vilka tider som fungerande tider.

Kommunikation med projektmedlemmar. Via tjänsten kan du kommunicera med andra projektdeltagare, via mejl, sms eller Skype. Alla kontaktuppgifter kan samlas på ett ställe.

Möten online. Ett suveränt sätt att spara tid och reskostnader. Med hjälp av vårt projektverktyg kan man se varandras dataskärmar, visa dokument och presentation utan att man behöver genomföra några installationer.

Resursplanering

En stor utmaning för de flesta organisationer är resursplanering. Och det är ofta olika projekt som stökar till det. Dels ska olika projekt samsas om de resurser som finns, dels finns det ordinarie uppgifter som ska hanteras. Här är några av de områden där vi kan hjälpa till genom våra verktyg för resursplanering.

Vår programvara för resursplanering, Lean FourTM är till för att företag ska kunna skapa värde genom planering och uppföljning för både arbetstid och kompetens. Ett suveränt verktyg för resursplanering där individen och produktiv användning av arbetstid sätts i centrum.

Den viktigaste principen inom Lean FourTM är att få bort slöseri med hjälp av resursplanering. Där ingår bland annat att planera ett produktionsflöde som flyter så bra att det inte uppstår några väntetider. Detta är av största betydelse för projektets värde. Många projekt har försenats på grund av att resurser inte funnits på plats när de behövdes.

Några fler fördelar med vårt system för resursplanering:

Planering av resurser till flera projekt. Med hjälp av vårt verktyg för resursplanering kan du få en så bra översikt som möjligt över av alla planer. Både ur projekt- och resursperspektiv.

Spårning av användare. Du kan hålla koll på arbetsbelastningen genom att använda direktanvändingsscheman. Vårt verktyg för resursplanering är nätbaserat, så vilken projektdeltagare som helst kan gå in i det, oavsett var man befinner sig.

Samarbete utan gränser. Alla kan synkronisera de resurser som är viktiga just för dem.

 

Vi tar er längre …