BloggInlägg och tankar i och kring styrning av projekt och resurser

Resursplanering utan onödig administration

Anmälan görs till Georg Silber Seminariet visar hur man helt kan undvika onödig administration genom att tillämpa källinmatning kopplad till den eller de roller varje person har.  Det är viktigt att skilja på styrning (governance) och ledning (management). Styrning är regelverk, rapportvägar och val av metadata. Ledning är att välja projekt och fördela arbetsuppgifter etc.… Läs mer

KPI för kvalitetssäkring

LeanFour™ står för Resursplanering, Digitaliserad projektstyrmodell och Portföljstyrning Den nya releasen har en integrerad kvalitetssäkringsfunktion. En modell och ett verktyg ger möjligheten att tillämpa framgångsrika tekniker men säkerställer inte att de används. Vi vet att projekt som tillämpar de framgångsfaktorer som mäts i projektmognadsundersökningar slutförs säkrare. Projektledare blir mer motiverade att tillämpa verktygets möjligheter om… Läs mer

Projektkontoret/PMO måste vara en funktion och inte en organisation

Intresset för PMO har varit stort länge, det är mer än 20 år sedan jag stötte på begreppet som innebär en ambition att ha kontroll och överblick av projekten inom en organisation. Fortfarande är det oklart hur arbetet bäst bedrivs och synliggörs. Att det finns ett problem visar sig i att många projektkontor startas, försvinner… Läs mer

Kan man planera projekt utan arbetsnedbrytning till aktiviteter?

Det finns som bekant många aspekter på orsaker till att projekt fallerar eller bara blir försenade. De bakomliggande orsakerna är en mångfacetterad historia där det finns många olika åsikter. Men klart är att affärsinriktade och ”kundorienterade” projektledare lyckas bättre. Förseningar däremot är lite mer entydiga och stavas: brist på resurser. Det är åtminstone en vanlig… Läs mer